Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1232

IX C 1746/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2017-04-24

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: IX C 1746/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2017r. Sąd Rejonowy w Opolu IX Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Modrzejewska-Lasota Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2017 r. w Opolu sprawy z powództwa A. R. (1) przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O. na rzecz powódki A. R. (1) kwotę 9.636,49 zł (dziewięć tysięcy sze
Czytaj więcej»

IX C 1828/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2016-05-05

Data publikacji: 2017-08-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: IX C 1828/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2016r. Sąd Rejonowy w Opolu IX Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lidia Modrzejewska-Lasota Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2016 r. w Opolu sprawy z powództwa M. W. i R. W. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O. na rzecz powodów solidarnych M. W. i R. W. kwotę 2.272,00 zł (dwa t
Czytaj więcej»

IX C 1819/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2016-12-16

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: IX C 1819/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Opolu IX Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Zapała-Garbacz Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Łukomska po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2016r. w Opolu sprawy z powództwa J. W. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O. na rzecz powoda J. W. kwotę 848,00 zł (osiemset czterdzieści osiem złotyc
Czytaj więcej»

IX C 1566/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2016-10-10

Data publikacji: 2017-08-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: IX C 1566/16 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Opolu IX Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Ratajczak Protokolant: protokolant Marta Czujko po rozpoznaniu w dniu 10 października 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. S. (1) przeciwko (...) Sp. z o.o. w O. o zapłatę I Zasądza od pozwanej (...) Sp. z o.o. w O. na rzecz powoda M. S. (1) kwotę 1.120,00 zł (jeden tysiąc sto dwadzieścia i 00/100 złoty
Czytaj więcej»

IX C 1413/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2016-03-17

Data publikacji: 2017-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: IX C 1413/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 marca 2016r. Sąd Rejonowy w Opolu IX Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Garbowicz Protokolant: sekr. sądowy Joanna Romkowska po rozpoznaniu w dniu 19 października 2015r., 17 grudnia 2015r., 3 marca 2016r. w O. sprawy z powództwa B. B. i A. T. przeciwko (...) Sp. z o.o. w O. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) Sp. z o.o. w O. na rzecz powódki B. B. kwotę 4.896,00 zł (cztery tysiące osi
Czytaj więcej»

VII K 664/10

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2015-12-07

Data publikacji: 2020-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt VII K 664/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Opolu w VII Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Marzena Drozdowska Protokolant Lena Merkel Przy udziale Asesora Prokuratury Rejonowej w Opolu – E. W. po rozpoznaniu dnia 07 grudnia 2015 roku sprawy: R. P. , syna T. i K. z domu S. , urodzonego (...) w O. , Oskarżonego o to, że: I. w okresie od 28.02.2004 r. do dnia 29.04.2004 r. w O. , działając w krótkich
Czytaj więcej»

VII K 659/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2015-11-26

Data publikacji: 2020-02-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII K 659/15 UZASADNIENIE W zakresie dotyczącym oskarżonej M. S. (1) (uzasadnienie w całości niemniej jednak ograniczone na podstawie art. 423 § 1a k.p.k. do części wyroku wskazanej we wniosku, to jest co do oskarżonej) : M. S. (1) w dniu 17.09.2014 r. w O. przy ulicy (...) w Centrum Handlowym (...) w sklepie (...) Sp. z o.o. działając wspólnie i w porozumieniu z B. S. , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem A. Bank z/s w
Czytaj więcej»

VII K 651/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2018-02-05

Data publikacji: 2020-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII K 651/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu w VII Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Adam Szokalski Protokolant: st. sek. sąd. Urszula Gajda w obecności Prokuratora Prok. Rej. po rozpoznaniu dnia 8.11.2017r., 5.02.2018r. sprawy T. M. s. J. i M. zd. K. ur. (...) w K. oskarżonego o to że: w dniu 25 października 2016 r. W D. , woj. (...) za pośrednictwem portalu Allegro.pl w celu osiągniecia korzyści m
Czytaj więcej»

VII K 702/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2018-11-28

Data publikacji: 2020-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

POSTANOWIENIEM Z DNIA 2 STYCZNIA 2019 ROKU SPROSTOWANO OCZYWISTĄ OMYŁKĘ PISARSKĄ (K. 207 AKT) Sygn. akt VIIK 702/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2018r. Sąd Rejonowy w Opolu VII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Adam Szokalski Protokolant : Beata Kulik - Śmiertka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2018 r., sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Opolu przeciwko I. W. c. J. i E. z d. G. , ur. (...) w Ł. oskarżonej o to, że : w dniu 10 li
Czytaj więcej»

VII K 692/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2018-02-07

Data publikacji: 2020-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII K 692/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu w VII Wydziale Karnym w składzie : Przewodniczący – Sędzia Sądu Rejonowego Adam Szokalski Protokolant: st. sek. sąd. Urszula Gajda w obecności Prokuratora Prok. Rej. po rozpoznaniu dnia 7.02.2018r. sprawy A. N. s. S. i K. d. M. ur. (...) w C. oskarżonego o to że: w dniu 30 marca 2017 r. działając ze z góry powziętym zamiarem i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za pośrednictwem sieci
Czytaj więcej»