Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1079

I C 1446/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2015-10-13

Data publikacji: 2018-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1446/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Goreczka Protokolant: st. sekr. sądowy Wioletta Michalak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 października 2015 r. w O. sprawy z powództwa Towarzystwo (...) S.A. w W. przeciwko D. K. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego D. K. na rzecz powoda Towarzystwa (...) S.A. w W. kwotę 11769,87 zł słownie ( 11769,87
Czytaj więcej»

I C 1602/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-10-08

Data publikacji: 2013-11-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1602/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 października 2013 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Ratajczak Protokolant: st. sekr. sądowy Sylwia Kluczny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2013 r. w O. sprawy z powództwa J. F. przeciwko M. P. o zapłatę I odrzuca pozew co do kwoty 899,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 01.12.2007 r. do dnia zapłaty; II oddala powództwo w pozostałym zakresie. Syg
Czytaj więcej»

I C 2795/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2016-10-26

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2795/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Jan Papka Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Sikora po rozpoznaniu w dniu 12 października 2016 r. w Opolu na rozprawie sprawy z powództwa: R. i H. (małż.) G. przeciwko: J. H. o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oddala powództwo Sygn. akt I C 2795/15 UZASADNIENIE Powodowie
Czytaj więcej»

I C 2874/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2017-12-13

Data publikacji: 2020-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 2874/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Wioletta Michalak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2017 r. w O. sprawy z powództwa E. N. przeciwko Bankowi (...) S.A. we W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I w całości pozbawia wykonalności Bankowy Tytuł Egzekucyjny z dnia 09-03-2011 r., nr 22
Czytaj więcej»

I C 2809/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2012-12-05

Data publikacji: 2013-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 2809/12 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2012r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Stasikiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Grażyna Opałka po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2012r. w Opolu sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko K. C. o zapłatę I zasądza od pozwanego K. C. na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 2.528,60 zł (dwa tysiące pięćset dwadzieścia osiem i 60/100 złotych) wraz z usta
Czytaj więcej»

I C 3906/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2018-11-07

Data publikacji: 2020-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 3906/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: ASR Łukasz Łapszyński Protokolant: protokolant Natalia Sowa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2018 r. w O. sprawy z powództwa E. N. przeciwko Bankowi (...) Spółka Akcyjna w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I. oddala powództwo II. zasądza od powódki E. N. na rzecz pozwanego Banku (...) Spółka Akc
Czytaj więcej»

II K 3/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2015-01-20

Data publikacji: 2020-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 3/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Opolu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący – SSR Krzysztof Turczyński Protokolant – sekr. sąd. B. D. przy udziale przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opolu K. O. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 5.06.2014 r., 11.07.2014 r., 16.09.2014 r., 28.10.2014 r. i 15.01.2015 r. sprawy A. B. , z d. K. , c. J. i Z. z d. Ż. , ur. (...) w S. , oskarżonej o to, że: I w dniu 29 marca 20
Czytaj więcej»

II K 10/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2016-04-18

Data publikacji: 2020-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 10/16 /PR Ł. (...) Ds. 1600/15 PR (...) Ds. 733/15 3 Ds. 172.2016/ WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Opolu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Piotr Wieczorek Protokolant : sekr. sąd. Barbara Świerczek Prokurator Prokuratury Rejonowej w Opolu – K. O. po rozpoznaniu w dniu 18.04.2016 r. sprawy A. K. / K. / c. J. i G. zd. Maj, ur. (...) w R. oskarżonej o to, że : 1 w dniu 23 lipca 2014 r. w O. , w celu osiągnięcia korzyśc
Czytaj więcej»

II K 13/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2016-01-21

Data publikacji: 2020-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt II K 13/16 ( 1 Ds 265/15 ) WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Opole Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący SSR Małgorzata Marciniak Protokolant stażysta Agnieszka Grabińska-Szczepko po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Opolu przeciwko A. C. s. A. i G. , z domu J. ur. (...) w O. oskarżonego o to, że: w dniu 31 marca 2015 roku w P. , woj. (...) , działając z góry powziętym zamiar
Czytaj więcej»

II K 19/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2017-03-06

Data publikacji: 2017-03-21

trafność 100%

Sygn. akt II K 19/17 ( PR 1 Ds 1616/16 ) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. , 6 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Opolu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Marciniak Protokolant: protokolant Magdalena Nowicka Prokurator Prokuratury Rejonowej w Opolu – R. P. po rozpoznaniu na posiedzeniu sprawy w dniu 6 marca 2017 r. sprawy: R. D. s. W. i J. z domu K. ur. (...) R. oskarżonego o to, że: w dniu 12 grudnia 2016r. o godz. 17:50 w miejscowości G. , ul. (...) , woj. (..
Czytaj więcej»