Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1270

I C 948/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2017-09-04

Data publikacji: 2020-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 948/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Łukasz Zawadzki Protokolant: sekretarz sądowy Marzena Puchała po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2017 r. w Opolu sprawy z powództwa R. P. przeciwko K. K. o zapłatę zasądza od pozwanego K. K. na rzecz powoda R. P. kwotę 1.200,00 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 9 lutego 2017 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 34
Czytaj więcej»

I C 1007/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2018-05-22

Data publikacji: 2020-06-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1007/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Gawlas Protokolant: sekr. sąd. Marlena Nalepa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 maja 2018 r. w O. sprawy z powództwa D. G. przeciwko Gminie O. o ustalenie I ustala, iż powódka D. G. , z mocy prawa z dniem 20 sierpnia 2016 r. wstąpiła w stosunek najmu lokalu mieszkalnego położonego w O. , przy ul. (...) , w miejsce dotychczasowe
Czytaj więcej»

I C 1040/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2016-08-02

Data publikacji: 2020-05-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1040/16 U. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Papka Protokolant: Monika Król po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2016 r. w Opolu sprawy z powództwa: (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko: S. K. o zapłatę I. zasądza od pozwanej S. K. na rzecz powoda (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu In
Czytaj więcej»

I C 1169/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2013-09-24

Data publikacji: 2013-11-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1169/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Ratajczak Protokolant: st. sekr. sądowy Sylwia Kluczny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2013 r. w O. sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko J. W. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1169/13 UZASADNIENIE W dniu 11.01.2013 r. powód, (...) S.A. w W. , wniósł o zasądzenie od pozwanego J. W. kwoty
Czytaj więcej»

I C 1112/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2020-10-30

Data publikacji: 2021-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1112/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Sędzia: Izabela Sobczak-Plewa Protokolant: sekr. sądowy Marzena Puchała po rozpoznaniu w dniu 9 października 2020 r. w Opolu sprawy z powództwa M. K. i R. K. przeciwko M. G. i J. G. (1) o ochronę naruszonego posiadania I powództwo oddala, II zasądza od powodów M. K. i R. K. solidarnie na rzecz pozwanych M. G. i J. G. (1) kwotę 197,00 zł ( E
Czytaj więcej»

I C 1211/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2018-01-31

Data publikacji: 2020-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1211/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Wioletta Michalak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2018 r. w O. sprawy z powództwa H. N. przeciwko (...) Bank S.A. w W. o ustalenie I stwierdza nieważność umowy o kredyt konsolidacyjny nr (...) zawartej w dniu 26-11-2013 r. przez powoda H. N. z pozwanym (..
Czytaj więcej»

I C 727/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2017-06-27

Data publikacji: 2020-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 727/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O. 27 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Papka Protokolant: Monika Król po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2017 r. w Opolu sprawy z powództwa: K. K. przeciwko: (...) S.A. w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. K. kwotę w W. 12.617,81 zł (dwanaście tysięcy sześćset siedemnaście złotych 81/100) wraz z: - ustawowymi odsetkami od kwoty
Czytaj więcej»

I C 745/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2017-07-12

Data publikacji: 2020-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 745/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Łukasz Zawadzki Protokolant: sekr. sądowy Izabela Janicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2017 r. w O. sprawy z powództwa I. H. przeciwko Burmistrz G. o zapłatę I zmienia orzeczenie Burmistrza G. nr (...) z dnia 29 stycznia 2015 roku w ten sposób, że przyznaje wnioskodawczyni I. H. prawo do jednorazowego odszkodowa
Czytaj więcej»

I C 793/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2020-02-04

Data publikacji: 2020-06-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 793/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Aleksandra Gawlas Protokolant: sekr. sąd. Marlena Nalepa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2020 r. w O. sprawy z powództwa R. Z. przeciwko (...) Spółka z o.o. w O. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółka z o.o. w O. na rzecz powoda R. Z. kwotę 1708,60 zł (jeden tysiąc siedemset osiem złotych 60/100) wraz z ustawowy
Czytaj więcej»

I C 822/06

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu

Data orzeczenia: 2007-03-14

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 822/06 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 26 czerwca 2006 r. (...) Sp. z o.o. w P. domagała się zasądzenia od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (...) Oddziału (...) w O. kwoty 14.000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18 grudnia 2004 r. do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 4.800 złotych. W uzasadnieniu powód podał, że na podstawie umowy z dnia 16 grudnia 2004 r. nabył od W. D. wierzytelność przypadającą mu od pozwanego z
Czytaj więcej»