Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX C 989/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Opolu z 2018-04-23

VII ACa 1010/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2017

Data publikacji: 23 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

konsument, organizator turystyki, impreza turystyczna, klient, świadczenie usług turystycznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, organizator turystyki, impreza turystyczna, powrót do miejsca zamieszkania, klauzula, dobry obyczaj, klient, urzędnik, biuro, postanowienie wzorca umowy, kraj, dzień wyjazdu, niedozwolone postanowienie, własny koszt, przypadek uczestnika, świadczenie usług turystycznych, naruszenie interesu konsumenta, prawo i obowiązek, koszt powrotu, przedsiębiorca
Zobacz»

XVII AmC 1159/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2011

Data publikacji: 26 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

konsument, impreza turystyczna, organizator turystyki, świadczenie usług turystycznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, liczba uczestników, odwołanie imprezy, dobry obyczaj, brak wymaganej liczby, impreza turystyczna, odwołanie wycieczki, kataklizm, klauzula, bilet lotniczy, dzień od powiadomienia, niedozwolone postanowienie, decyzja władz państwowych, organizator turystyki, wzorzec umowny, siła wyższa, dokonywanie wiążącej interpretacji, świadczenie usług turystycznych, minimalna liczba, wpłacona zaliczka
Zobacz»

XVII AmC 1067/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 listopada 2009

Data publikacji: 23 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

reklamacja, konsument, klient
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • reklamacja, konsument, żądanie klienta, rozpatrzenie reklamacji, dobry obyczaj, szczególny warunek sprzedaży, sprzedaż konsumencka, kwestionowane postanowienie, niedozwolone postanowienie umowne, większość towarów, ustawa o szczególnych warunkach, czas rozpatrywania, dzień roboczy, przypadek czasu, rozpatrywanie reklamacji, klient, postanowienie wzorców, interes konsumentów, wzorzec umowy, zmiana kodeksu cywilnego
Zobacz»

VI ACa 1508/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 maja 2013

Data publikacji: 2 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

konsument, klient, impreza turystyczna, organizator, ustawa o usługach turystycznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, klient, impreza turystyczna, impreza zastępcza, niedozwolone postanowienie umowne, organizator, dobry obyczaj, odwołanie imprezy turystycznej, zakwestionowana klauzula, zwrot różnicy w cenie, postanowienie wzorca umowy, niższy standard, wyższy standard, warunek umowy z klientem, kontrahent konsumenta, przedsiębiorca, ustawa o usługach turystycznych, naruszenie interesu konsumenta, prawo i obowiązek konsumentów, główne świadczenie strony
Zobacz»

XVII AmC 50/06

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lutego 2007

Data publikacji: 10 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Wspólna treść

konsument, impreza turystyczna, cena imprezy, reklamacja, organizator
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, rozpoczęcie imprezy, dzień przed rozpoczęciem, impreza turystyczna, cena imprezy, zakwestionowane postanowienie, reklamacja, warunek uczestnictwa w imprezach, wzorzec umowny, klauzula, organizator, złożenie reklamacji, dobry obyczaj, ochrona konkurencji i konsumentów, udział w imprezach, zakwestionowany zapis, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorca umowy, wypadek rezygnacji, uczestnik
Zobacz»

XVII AmC 618/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 lutego 2010

Data publikacji: 23 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

konsument, organizator, impreza turystyczna, cena imprezy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, organizator, liczba uczestników, warunek uczestnictwa, impreza turystyczna, klauzula, cena imprezy, odwołanie imprezy turystycznej, postanowienie wzorców, brak odpowiedniej liczby, postanowienie umowne, dochodzenie przez konsumenta, skrócenie pobytu, wzorzec umowny, kraj docelowy, kontrola graniczna, utrata siły nabywczej, niedozwolone postanowienie, przyczyny osobiste, dobry obyczaj
Zobacz»

XVII AmC 36/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 czerwca 2009

Data publikacji: 5 listopada 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

konsument, reklamacja, ustawa o usługach turystycznych, cena imprezy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, wycieczka turystyczna, niedozwolone postanowienie umowne, reklamacja, korzystanie z serwisu, dobry obyczaj, przedmiotowe postanowienie, wzorzec umowny, waluta, ustawa o usługach turystycznych, prawo i obowiązek konsumentów, klauzula, adres poczty elektronicznej, cena wycieczki, telefon kontaktowy, rezultat poszukiwania, interes konsumentów, złożone reklamacje, cena imprezy, zrealizowanie świadczenia
Zobacz»

XVII AmC 541/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2010

Data publikacji: 23 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

konsument, reklamacja, organizator, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, reklamacja, zgłoszenie reklamacji, podstawa zgłoszenia, regulamin, organizator, interes konsumentów, uczestnictwo w programie, ilość nagród, dobry obyczaj, klauzula, dzień od daty zdarzenia, konieczność zgłoszenia, spółka jawna, proces gromadzenia, niedozwolone postanowienie umowne, postanowienie wzorców, pozwany, umowa sprzedaży produktów, przyrzeczenie publiczne
Zobacz»

XVII AmC 5389/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 stycznia 2013

Data publikacji: 17 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

konsument, świadczenie usług turystycznych, impreza turystyczna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, świadczenie usług turystycznych, termin imprezy, impreza turystyczna, zmiana terminów, dobry obyczaj, biuro w dniach, forma pisemna, interes konsumentów, rygor nieważności, postanowienie wzorców, dzień roboczy, wypadków klientów, wzorzec umowy, zwrot wpłaconych kwot, główne świadczenie strony, kwestionowane postanowienie, klauzula, wzorzec umowny, pisemne oświadczenie
Zobacz»

XVII AmC 1087/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 października 2010

Data publikacji: 11 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

konsument, reklamacja, usługa, klient
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, reklamacja, bank, droga elektroniczna, złożenie reklamacji, przyczyna reklamacji, regulamin, wystąpienie przyczyny, usługodawca, dobry obyczaj, postanowienie wzorców, usługobiorca, zapis wzorca umownego, kwestionowane klauzule, usługa, posiadacz rachunku bankowego, rozpatrzenie reklamacji, ustawa o świadczeniu usług, minimum prawa, klient
Zobacz»

VII AGa 1543/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 stycznia 2019

Data publikacji: 14 marca 2019

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

konsument, impreza turystyczna, zakończenie imprezy, organizator, klient
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, impreza turystyczna, odlot, klauzula, udział w imprezach, zakończenie imprezy, organizator, kwestionowane postanowienie, przedsiębiorca, klient, dobry obyczaj, uczestnictwo w imprezach, postanowienie wzorca umowy, koszt przygotowania, interes konsumentów, przypadek rezygnacji, potrącenie, niedozwolone postanowienie, nowy uczestnik, zatrzymana kwota
Zobacz»

VI ACa 488/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 października 2013

Data publikacji: 24 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

konsument, impreza turystyczna, świadczenie usług turystycznych, oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, termin imprezy, impreza turystyczna, świadczenie usług turystycznych, zmiana terminów, rygor nieważności, forma pisemna, dzień roboczy, dobry obyczaj, biuro w dniach, oświadczenie o rezygnacji, klauzula, postanowienie wzorców, wzorzec umowy, oświadczenie, przedsiębiorca, pisemne oświadczenie, wypadków klientów, interes konsumentów, formalizm
Zobacz»

VI ACa 1519/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 lipca 2013

Data publikacji: 15 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

konsument, obsługa hotelu, usługi turystyczne, organizator imprezy turystycznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, obsługa hotelu, zaskarżony zapis, przedmiotowe postanowienie, miejsce w hotelu, przyjazd, wzorzec umowny, usługi turystyczne, niedozwolone postanowienie umowne, organizator imprezy turystycznej, możliwość sprzedania, przedsiębiorca świadczenia, prawo i obowiązek, naruszenie interesu konsumenta, przedsiębiorca uprawnień, uznanie postanowienia wzorca, norma dobrego obyczaju, postanowienie wzorca umowy, część usługi, stosowanie w obrocie
Zobacz»

VI ACa 804/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 listopada 2012

Data publikacji: 21 marca 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

konsument, reklamacja, usługa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • konsument, reklamacja, przedsiębiorca, sporna klauzula, usługa, postanowienie wzorca umowy, regulamin świadczenia usług telemetrycznych, dobry obyczaj, postanowienie umowne, prawo i obowiązek konsumentów, obrót z konsumentami, możliwość rozpatrzenia reklamacji, nowy regulamin, utrata przez konsumenta, reklamacja konsumenta, zbiorowy interes konsumenta, przypadek reklamacji, przedmiotowa klauzula, nadmiernie uciążliwa formalność, konsument postanowień
Zobacz»

VI ACa 1538/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2013

Data publikacji: 5 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

konsument, impreza turystyczna, cena imprezy, organizator, rezydent, usługi turystyczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne
 • Ważne frazy
  • doba hotelowa, konsument, dzień imprezy, wykwaterowanie, kolejna doba, uczestnik imprezy, wzorzec, impreza turystyczna, cena imprezy, organizator, dodatkowy koszt, rezydent, konieczność uiszczenia, usługi turystyczne, dobry obyczaj, konsument obowiązku, dojazd własny, prawo i obowiązek, postanowienie, interes konsumentów
Zobacz»

VI ACa 824/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 listopada 2012

Data publikacji: 25 marca 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

klauzule abuzywne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • konsument, ogólny warunek uczestnictwa, ochrona konkurencji i konsumentów, usługi turystyczne, bezwzględnie obowiązujący przepis ustawy, niedozwolone postanowienie umowne, nieważność klauzuli, organizator turystyki, sankcja bezwzględnej nieważności, umowa sprzeczna, kwestionowane klauzule, uznanie postanowienia wzorca umowy, przykład postanowienia, linia orzecznictwa, wzorzec umowny, nieważność z powodu sprzeczności, przejęcie opłaty, kontrolowana klauzula, oświadczenie organizatora, przedstawiciel organizatorów
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agata Urban
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Garbowicz
Data wytworzenia informacji: